sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste

Conforme aos artigos 25.1 da Lei 11/2007, do 22 de xuño (PDF, aprox. 532,58 KB), de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos e 6.1 f) do Real decreto 1671/2009, do 6 de novembro de 2009 (PDF, aprox. 436,20 KB), polo que se desenvolve parcialmente a dita lei, o texto íntegro da norma de creación do rexistro electrónico deberá estar dispoñible para consulta na sede electrónica de acceso ao rexistro.