sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

​D'acord amb l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el text íntegre de creació dels registres electrònics ha d'estar disponible  a la seu electrònica d’accés al registre, per tal de poder-lo consultar