sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Per a suggeriments o consultes relacionades amb la Seu Electrònica Central, dirigiu-vos a: gestion.sede@hacienda.gob.es (bústia del gestor de continguts de la Seu Electrònica Central, webmaster).

Si desitgeu presentar una queixa o suggeriment formal, podeu fer-ho a través del procediment de queixes i suggeriments generals d'aquest ministeri, d’acord amb allò que estableix l’article 15 del Reial Decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s’estableix el marc general per a la millora de la qualitat a l’Administració General de l’Estat.