sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste

Se desexa facer unha suxestión ou unha consulta relacionadas co contido ou o funcionamento da Sede Electrónica Central, diríxase ao seguinte enderezo de correo: gestion.sede@hacienda.gob.es (caixa de correo do xestor de contidos da Sede Electrónica Central, webmaster). Os datos persoais que se acheguen nos correos de solicitude de información serán tratados coa finalidade de atender ás cuestións expostas, sendo responsable do tratamento dos este datos a Secretaría Xeral Técnica. Poderá exercer os seus dereitos de protección de datos ante o responsable do tratamento. Consulte máis información sobre o tratamento.

Se desexa formular unha queixa ou suxestión formal, deberá optar por presentala a través do procedemento de Queixas e suxestións xerais ante este Ministerio, conforme ao establecido no artigo 15 do Real decreto 951/2005, do 29 de xullo, polo que se regula o marco xeral para a mellora da calidade na Administración xeral do Estado.