sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Per a suggeriments o consultes relacionades amb la Seu Electrònica Central, dirigiu-vos a: gestion.sede@hacienda.gob.es (bústia del gestor de continguts de la Seu Electrònica Central, webmaster). Les dades personals que s'aportin en els correus de sol·licitud d'informació seran tractats amb la finalitat d'atendre a les qüestions plantejades, sent responsable del tractament d'aquestes dades la Secretaria General Tècnica. Podrà exercir els seus drets de protecció de dades davant el responsable del tractament. Consulti més informació sobre el tractament.

Si desitgeu presentar una queixa o suggeriment formal, podeu fer-ho a través del procediment de queixes i suggeriments generals d'aquest ministeri, d’acord amb allò que estableix l’article 15 del Reial Decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s’estableix el marc general per a la millora de la qualitat a l’Administració General de l’Estat.