sede.electrónica

 • Canviar a text petit
 • Canviar a text mitjà
 • Canviar a text gran
 • Canviar a contrast elevat

Informació sobre com utilitzar aquest cercador:

 • Un cop introduït un criteri de cerca a la caixa de text, com ara “recursos”, cliqueu sobre “Cercar”.
 • Els resultats de la cerca apareixeran a la zona central, agrupats en tres categories:
  • “Procediments i serveis electrònics”: mostrarà aquells procediments que siguin competència de qualsevol òrgan o organisme d'aquest Ministeri que continguin el criteri de cerca seleccionat, així com també la informació següent: objecte, denominació, matèria i òrgan responsable.Es pot millorar la cerca o accedir al “Cercador avançat de serveis”.
  • “Seus o subseus”: mostrarà les seus o subseus de l’entorn d'aquest ministeri (incloent-n’hi els òrgans o organismes allotjats), relacionades amb els criteri de cerca emprat.
  • Es pot enllaçar amb la pàgina principal de la seu o subseu o accedir-ne directament al canal de serveis electrònic.
  • “Informació web”: mostrarà les pàgines o documents finals (pdf) de la seu electrònica central que continguin informació relacionada amb el criteri de cerca emprat.
 • A la part esquerra de la pantalla apareixerà el nombre de resultats disponibles, així com ara la informació corresponent a aquests resultats. Si el nombre de resultats obtinguts ocupés més d’una pàgina, podreu accedir-ne de forma successiva o alterna.
 • Es pot ampliar la cerca al portal d'aquest ministeri clicant a l’enllaç corresponent.