sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Segons estableix l'article 11.2 d) del Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, totes les seus electròniques disposaran d'un sistema de verificació dels certificats.

L'article 16 del Reial decret esmentat estableix que l'Administració General de l'Estat disposarà d'una plataforma per a la verificació de la vigència i el contingut dels certificats qualificats com a admesos en el sector públic. El sistema ha de permetre que aquesta verificació es pugui dur a terme de forma lliure i gratuïta per al sector públic.

Podreu verificar la validesa del certificat de la seu electrònica central d'aquest ministeri, directament i gratuïta, mitjançant la plataforma VALIDe.

Els certificats de la seu asseguren que les relacions de la ciutadania amb les administracions públiques a través d'un canal segur i una oficina pública reconeguda, que no permeten la intrusió malintencionada de tercers.