sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Tornar al contrast normal

Segons estableig l'article 6.1 d) del Real Decret 1671/2009, de 6 de novembre de 2009, per el qual es desemvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, tota seu electrònica disposará d'un sistema de verificacions dels certificats de la seu, que serà accesible de forma directa i gratuïta.

Podreu verificar la validesa del certificat de la seu electrònica central d'aquest ministeri, directament i gratuïta, mitjançant la plataforma VALIDe.

Els certificats de la seu garanteixen les relacions dels ciutadans amb les administracions públiques a través d'un canal segur i una oficina pública reconeguda, que no permeten la intrusió malintencionada de tercers.