sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste

O Boletín Oficial deste Ministerio (BOMEH) publica as disposicións, resolucións, circulares e normas regulamentarias de carácter xeral emanadas do departamento; reúne tamén outras relacionadas coas súas competencias, que toma tanto do Boletín Oficial do Estado, coma do Diario da Unión Europea e dos distintos diarios oficiais das comunidades autónomas. De todos os textos oficiais que sufran modificación posterior ofrécese a súa versión actualizada.

De todas as disposicións xerais con rango de lei ou real decreto ofrécese un texto enriquecido con referencias a todas as disposicións que as desenvolven, que as complementan ou que son afectadas por estas.