sede.electrónica

 • Cambiar a texto pequeno
 • Cambiar a texto mediano
 • Cambiar a texto grande
 • Cambiar a alto contraste

Como navegar pola Sede Electrónica Central deste Ministerio.

A través desta Sede Electrónica Central pódese enlazar con outras sedes da contorna do Departamento e acceder aos servizos electrónicos deste. A presente Guía de navegación mostra a estrutura da información na sede electrónica central, os criterios de accesibilidade e estándares que cumpre e as recomendacións, técnicas e programas necesarios para poder obter a información e o acceso aos servizos que se ofrecen.

Estrutura da Sede Central

A páxina de inicio da sede electrónica central estrutúrase en:

Contidos comúns (con permanencia en todas as páxinas de navegación da sede):

 • Cabeceira: marxe superior. Mostra: logotipos de imaxe institucional, imaxe de cabeceira da sede, acceso a versións noutros idiomas, selección de tamaño de letra e contraste e buscador xeral.

Cabeceira 

 • Menú principal de navegación: marxe superior dereita. Permite o acceso a todos os procedementos e servizos electrónicos deste Ministerio, ben directamente, ben mediante enlaces ás sedes nas cales estean situados (canle “Procedementos” e “Servizos electrónicos”). Mostra ademais información necesaria para poder facer uso deses servizos, a través das canles de “Notificacións electrónicas” e de “Sinatura electrónica”.

Menú principal de navegación 

 • Pé de páxina: marxe inferior. Mostra utilidades e ferramentas propias da sede (normativa reguladora, información sobre o Rexistro Electrónico, entre outros), utilidades e ferramentas web (Guía de navegación, información sobre accesibilidade da web, avisos legais, mapa web e contáctenos) e estándares web (CSS e WAI-AA de accesibilidade e XHTML de linguaxe para páxinas web).

Pé de páxina 

Zona central de contidos: recolle a mensaxe de benvida á sede electrónica central, un enlace ao portal do Ministerio, o acceso ás sedes electrónicas derivadas ou subsedes do Ministerio e aos órganos e organismos aloxados na sede electrónica central e o enlace a outras sedes electrónicas do Ministerio.

Durante a navegación polas páxinas das subsedes e dos órganos e organismos aloxados non se abandona o ámbito da sede electrónica central. Porén, si se sae deste contorno ao enlazar con outras sedes electrónicas do Ministerio.

zona central de contidos 

Seleccionando calquera opción da páxina de inicio do portal, accédese a un primeiro nivel de información que, á súa vez, pode dar entrada a novos niveis informativos ou facilitar enlaces a outros enderezos de Internet relacionados co contido (sempre en nova ventá e saíndo do ámbito da sede electrónica central).

Dende o escudo institucional, pódese volver en todo momento á páxina de inicio da sede, pulsando sobre este.

escudo institucional 

Como saber onde está?

No encabezamento que se atopa na parte superior de contidos das páxinas de navegación/resultados da web, identifícase a navegación que se realizou ata a páxina na que se atopa, mediante a determinación da canle, subcanle e título da páxina.

ruta navegación

 Os contidos onde estamos situados dentro do Menú Principal de Navegación queda indicado a través da imaxe dunha pequena frecha baixo o elemento do menú seleccionado

indicador de navegación 

Tamén nos podemos orientar en todo momento a través do mapa web, situado no menú horizontal dereito do pé de páxina.

Como cambiar de idioma?

Esta Sede Electrónica Central ofrece os seus contidos e servizos en versión multilinguaxe. Pódese acceder á web nas linguas cooficiais de España (catalán, galego e éuscaro) e en inglés como lingua estranxeira.

O menú que permite a selección de idiomas atópase na marxe superior dereita da cabeceira. Para visualizar a versión da sede nunha lingua distinta ao español (idioma por defecto), haberá que seleccionar a palabra "Benvido" na lingua correspondente á versión multilinguaxe desexada.

Selección idioma 

Siglas e acrónimos

Nas páxinas da sede electrónica central do Ministerio determinadas denominacións de órganos e organismos utilizan siglas ou acrónimos, cuxo significado se indica a continuación:

 • AEAT = Axencia Estatal da Administración Tributaria
 • APE= Administración Pública do Estado
 • CMT = Comisionado para o Mercado de Tabacos
 • CNC = Comisión Nacional da Competencia
 • CNMV = Comisión Nacional do Mercado de Valores
 • D.X. = Dirección Xeral
 • FNMT = Fábrica Nacional de Moeda e Timbre
 • IEF = Instituto de Estudos Fiscais
 • INE = Instituto Nacional de Estatística
 • TEA = Tribunais Económico-Administrativos

Versión imprimible

Para imprimir a zona central de contidos, no menú “Arquivo”, faga clic en “Imprimir”.

Accesibilidade e estándares

As páxinas da Sede Electrónica Central satisfán as prioridades unha e dúas da Norma UNE 139803:2004 e axústanse ao nivel dobre-A das directrices de accesibilidade do W3C, conforme ao disposto no Real decreto 1494/2007, do 12 de novembro (PDF, aprox. 269 KB), polo que se aproba o Regulamento sobre as condicións básicas para o acceso das persoas con discapacidade ás tecnoloxías, produtos e servizos relacionados coa sociedade da información e medios de comunicación social.

Entre outras, adoptáronse as seguintes medidas para facilitar a accesibilidade:

 • Diferentes opcións de tamaño da fonte. Botóns menú superior.
 • Dous contrastes distintos para presentar a sede. Inicialmente testado e botón da cabeceira da sede.
 • Uso de CSS 2.0 para a presentación da información (follas de estilo en fervenza).
 • Utilización de texto alternativo nas imaxes.
 • Os enlaces ofrecen detalles da función ou destino do hipervínculo.
 • Uso dos estándares do W3C: XHTML 1.0, CSS 2.0, WAI AA.

estándares de accesibilidade 

Calquera queixa, consulta ou suxestión de mellora sobre a accesibilidade deste sitio web poderá efectuarse a través do seguinte correo electrónico: gestion.sede@hacienda.gob.es.

Se desexa formular unha queixa ou suxestión formal, deberá optar por presentala a través de procedemento de Queixas e suxestións xerais ante este Ministerio, conforme ao establecido no artigo 15 do Real decreto 951/2005, do 29 de xullo, polo que se regula o marco xeral para a mellora da calidade na Administración xeral do Estado.

Como acceder aos servizos electrónicos

O acceso á totalidade dos servizos electrónicos dispoñibles nesta Sede Electrónica Central poderase facer:

 • Través da canle "Procedementos e servizos electrónicos" do menú principal de navegación, e
 • Utilizando o buscador xeral da cabeceira da sede.

Así mesmo, dende a canle "Servizos electrónicos" de cada subsede ou órgano/organismo aloxado na sede electrónica central, situado na botoeira esquerda da zona central de contidos, poderase acceder aos servizos propios do órgano ou organismo seleccionado.

No caso de subsedes e das unidades e organismos aloxados na sede central, accédese ás súas actuacións administrativas directamente a través da sede electrónica central. No caso de actuacións doutras sedes, enlázase a elas dende a sede electrónica central.

Recomendacións técnicas e programas necesarios para baixarse información publicada nesta web.

A resolución mínima recomendada para unha visualización óptima dos contidos da Sede Electrónica Central é 1024 x 768.

Os programas necesarios para ver determinados documentos son:

 • Adobe Acrobat Readerpara visualizar ficheiros en pdf.
 • Uso de DNI electrónico, certificados electrónicos ou claves concertadas como medio de autenticación dos usuarios dos servizos electrónicos. Nas especificacións técnicas dos devanditos servizos recóllense os medios de identificación recoñecidos.

En caso de non ter instalado o certificado de sede electrónica pode recibir unha advertencia de erro, para evitalo pode instalar os certificados raíz da FNMT de Administración Pública (AC AP).