sede.electrónica

 • Cambiar a texto pequeno
 • Cambiar a texto mediano
 • Cambiar a texto grande
 • Cambiar a alto contraste

Declaración de Accesibilidade

O Ministerio de Facenda comprometeuse a facer accesibles os seus sitios web de conformidade con el Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público (en adiante, Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro).

A presente declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web https://sedeminhap.gob.es.

Situación de cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme co el Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro, debido á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

 1. Falta de conformidade co Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro: Poderían existir fallos puntuais de edición en algunha páxina web, tanto en contidos HMTL como en documentos finais, publicados en data posterior ao 20 de setembro de 2018 data de entrada en vigor do  Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro). Concretamente, con relación aos documentos finais, estamos a traballar para que os formularios descargables para tramitar o procedemento por vía presencial sexan plenamente accesibles.
 2. Carga desproporcionada: Non aplica.
 3. O contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable: Poderían existir arquivos ofimáticos en PDF ou outros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración foi preparada o 14 de novembro de 2018.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoevaluación levada a cabo polo propio organismo.

Última revisión da declaración: 3 de abril de 2020.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a) do Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro) como, por exemplo:

 • Informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web
 • Transmitir outras dificultades de acceso ao contido
 • Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade do sitio web

A través das seguintes vías:

As comunicacións serán recibidas e tratadas pola Subdirección Xeral de Información de Transparencia, Protección de Datos e Servizos Web (Secretaría Xeral Técnica), como unidade responsable de accesibilidade do Ministerio de Facenda.

Procedemento de aplicación

O procedemento de reclamación recollido no artigo 13 do Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro, entrará en vigor o 20 de setembro de 2020.

Contido opcional

A versión actualmente visible deste sitio web é de abril do 2014 e nesa data fíxose a revisión de nivel de accesibilidade vixente naquel momento.

A partir desa data lévanse a cabo revisións parciais diarias do contido web novo ou modificado, tanto dos modelos como das páxinas e documentos finais publicados, a fin de asegurar o cumprimento dos requirimentos de accesibilidade da Norma UNE-EN 301549:2019, considerando as excepcións do Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro.

Adicionalmente, este sitio web é revisado polo Observatorio de Accesibilidade Web (OAW), téndose realizado a última revisión en novembro de 2019.

Entre outras adóptanse as seguintes medidas para facilitar a accesibilidade:

 • Diferentes opcións de tamaño da fonte. Botóns menú superior
 • Dous contrastes distintos para presentar a sede. Inicialmente testado e botón de alto contraste
 • Utilización de texto alternativo nas imaxes
 • Os enlaces ofrecen detalles da función ou destino do hipervínculo
 • Uso dos estándares do W3C: CSS 3.0, WAI AA

Pode consultar na páxina de Aviso Legal para que navegadores e versións está optimizado este sitio web.