sede.electrónica

  • Aldatu testu txikira
  • Aldatu testu ertainera
  • Aldatu testu handira
  • Aldatu kontraste handira

39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoak, 16. artikuluan xedatutakoa  betez, erregistro elektronikoak sortzeko testu osoa kontsultarako eskuragarri egongo da erregistrora sartzeko egoitza elektronikoan.

  • HAP/547/2013, Agindua, apirilaren 2koa, Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioaren Erregistro Elektronikoa sortu eta arautzen duena (PDF, g.g.b. 233,58 KB).
  • Idazkariordetzaren Ebazpena, 2015eko abenduaren 21ekoa, Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioaren erregistro elektronikoaren eskumen alorreko dokumentu elektroniko normalizatuen zerrenda onartzen duena (PDF, g.g.b. 305 KB).
  • Erregistro Elektronikoaren inprimaki normalizatuak.