sede.electrónica

  • Aldatu testu txikira
  • Aldatu testu ertainera
  • Aldatu testu handira
  • Aldatu kontraste handira

Sektore publikoak bitarteko elektronikoen bidez jarduteko eta funtzionatzeko erregelamendua onartzen duen martxoaren 30eko 203/2021 Errege Dekretuak jasotzen du 11 e) artikuluan, interesdunen esku dagoen gutxieneko eduki gisa, egoitza elektronikoaren bitartez sartzen den erregistroaren araudi erregulatzailea.

Aipatutako Errege Dekretuaren 38. artikuluak Estatuko Administrazio Orokorraren Erregistro Elektroniko Nagusia arautzen du, eta erregistro horren izaera eta funtzionamendua ezartzen ditu, Estatuko Administrazio Orokorreko edozein administrazio-organotan aurkezten edo jasotzen den dokumentu guztien idazpena egiteko funtzioa betez.

Beste alde batetik, Estatuko Administrazio Orokorraren esparruko Erregistro Elektroniko Orokorra arautzen duen abenduaren 9ko PCM/1382/2021 Aginduaren helburua Estatuko Administrazio Orokorraren Erregistro Elektroniko Orokorraren funtzionamenduaren baldintzak eta betebeharrak dira.

Estatuko Administrazio Orokorraren Erregistro Elektroniko Orokorrak onartuko du:

  • Erregistroa sortzeko arauan xedatutakoaren arabera zehazten diren zerbitzu, prozedura eta izapideei dagozkien dokumentu elektroniko normalizatuak, aldez aurretik ezarritako formatuen arabera bete direnak. Ogasun Ministerioan errekurtsoak eta erreklamazioak, kexak eta iradokizunak eta baliabide ekonomiko-administratiboak bideratzeko inprimaki normalizatuak daude, besteak beste. 
  • Aurretik aipatutakoez bestelako edozein eskaera, idazki edo jakinarazpen, edozein administrazio publikora zuzenduta.

Urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.8. artikuluaren arabera ez dira erregistroan aurkeztutzat joko zenbait dokumentu eta informazio, erregimen bereziak aurkezteko beste modu bat ezartzen badu. Kasu horietan, prozedura bideratzeko eskumena duen administrazio-organoak egoera horren berri emango dio interesdunari eta aplikatu beharreko berariazko legerian eskatzen diren betebeharrak jakinaraziko dizkio.