sede.electrónica

  • Aldatu testu txikira
  • Aldatu testu ertainera
  • Aldatu testu handira
  • Aldatu kontraste handira

Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 12.1 artikuluan xedatzen da Herri Administrazioek bermatu beharko dutela interesdunek Administrazioarekin ezartzen dituzten harremanak bitarteko elektronikoen bidez ezarri ahal izatea eta, xede horrekin, beharrezko sarbide-kanalak ezarriko dituztela, kasu bakoitzean erabakitako sistema eta aplikazioekin batera.

Bestalde, azaroaren 6ko 1671/2009 Errege Dekretuak xedatzen du egoitza elektronikoaren sorrera-arauan egoitzan erabilgarri dauden zerbitzuetarako sarbide-kanalak aipatuko direla eta, kasuaren arabera, zerbitzu horietara sartzeko telefono eta bulegoak ere zehaztuko direla.

Egoitza Zentral honetan eskuragarri dauden zerbitzuetara sartzeko atzipeneko kanalak apirilaren 2ko HAP/548/2013 Aginduaren  3.1 h) artikuluan ezarritakoak izango dira (PDF, 188 gutxi gorabehera):

  • Sarbide elektronikoa: Internet bidez.
  • Aurrez aurreko arreta jasotzeko, Ogasun Ministerioko bulegoak, bai bulego zentrala zein lurraldeetako bulegoak ere, ministerioaren antolaketa arautzen duten arauetan ezarritako eskumenen arabera, betiere 39/2015 Legean, urriaren 1ekoan, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoan, 16. artikuluan araututako erregistroen bidezko sarbidea kaltetu gabe
  • Telefono bidezko arreta nahi izanez gero, 900.567.765 da sailei buruzko informazioa emateko zerbitzuen zenbakia; faxarena, berriz, 91.595.88.69.