sede.electrónica

 • Aldatu testu txikira
 • Aldatu testu ertainera
 • Aldatu testu handira
 • Aldatu kontraste handira

Ministerioaren Erregistro Elektronikoak ahalbidetzen du, Ministerioaren esparru barnean, eskaerak, idazkiak eta komunikazioak bidali eta jasotzea, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legeak eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legeak xedatutako moduan.

Eregistro elektroniko hau maiatzaren HAP/547/2013, de 2 de abril bidez sortu eta arautu zen.

Ministerio honen Erregistro Elektronikoa Departamentuko organo guztientzat berdina izango da. Erregistroaren esparrutik kanpo daude Zerga Administrazioko Estatu Agentzia eta Departamentuko Idazkariordetzarekin hitzarmena sinatu ez duten Ministerioko edo Ministerioari atxikitako erakunde publikoak. Zentzu honetan, eta lehen aipatutako apirilaren 2ko HAP/547/2013 Aginduko 1.2 artikuluaren arabera, Erregistro Elektroniko honi atxikita daude, dagozkien hitzarmenak sinatu ondoren, honako erakunde publikoak: Estatuko IbilgailuakIkerketa Fiskalen Institutua eta Tabakoen Markaraturako Komisiaroaren.

Identifikazioa eta sinadura elektronikoa:

Interesdunek Erregistro Elektronikoan identifikatzeko aukera izango dute, eta sinatuko dute, beharrezkoa denean urriaren 1eko 39/2015 Legearen 9. eta 10. artikuluetan aipatutako identifikazio- eta sinadura-sistemen bitartez sinatu ahal izateko.

Orokorrean, prozedura administratibo batean aurreikusitako edozein ekintza gauzatzeko, nahikoa izango da interesdunek aldez aurretik haien identitatea egiaztatzearekin, aipatutako legearen 9. artikuluan xedatutako edozein identifikazio-bide erabiliz.

Administrazio Publikoek sinadura derrigorrez erabiltzea besterik ez diete eskatuko interesdunei, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 10. artikuluan jasotako edozein sistemaren bidez:

 • Eskaerak egitea
 • Erantzukizunpeko adierazpenak edo komunikazioak aurkeztea
 • Errekurtsoak jartzea
 • Akzioetan atzera egitea
 • Eskubideei uko egitea

Prozedura edo zerbitzu elektroniko bakoitza ahalbidetzen duen aplikazioak egiaztatuko ditu onartzen diren identifikazio- eta sinadura-sistemak.

Jaso izanaren adierazpena:

Erregistro elektronikoak jaso izanaren agiri bat igorriko du automatikoki —bide bera erabiliz—, sinadura elektronikoarekin eta honako eduki hauekin:

 • Banakako zenbakia edo kodea.
 • Aurkeztu den data eta ordua.
 • Aurkeztutako idatziaren, komunikazioaren edo eskaeraren kopia; ondorio horietarako, onartu egingo da aurkezpen-formularioan sartutako datuen hitzez hitzeko erreprodukzioa.
 • Hala badagokio, aurkezpen-formularioari edo aurkeztutako dokumentuari erantsitako dokumentuen zerrenda eta izena, eta horietako bakoitzaren aztarna elektronikoa. Ondorio horietarako, aztarna elektronikotzat hartzen da informazioari "hash" konpresioko algoritmo matematikoa aplikatzean eskuratzen den laburpena. Jaso izanaren agirian, aztarna elektronikoa eratzean erabilitako algoritmoa aipatuko da.
 • Prozedura bati hasiera ematen dioten idatziak direnean, prozedura ebazteko eta jakinarazteko arauz ezarritako gehienezko epeari buruzko informazioa, bai eta isiltasun administratiboak dituen ondorioak ere, automatikoki erabaki daitekeenean.

Ministerioko Erregistro Elektronikoari buruzko informazio gehiago: