sede.electrónica

  • Aldatu testu txikira
  • Aldatu testu ertainera
  • Aldatu testu handira
  • Aldatu kontraste handira

Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioak Estatuko Administrazio Orokorraren Erregistro Elektroniko Orokorra erabiltzen du. Horri esker, bere esparruko eskaerak, idazkiak eta jakinarazpenak jaso eta bidali daitezke, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearekin eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearekin bat etorriz.

37. artikuluaren arabera, administrazio bakoitzari lotutako edo horren menpean dauden erakunde publikoek eta zuzenbide publikoko entitateek haien erregistro elektronikoa eduki ahal izango dute, lotuta edo menpean dauden administrazioaren Erregistro Elektroniko Orokorrarekin guztiz elkarreragingarria eta interkonektatuta. Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioan badira erakunde publikoen beste erregistro elektroniko batzuk, hala nola Zerga Administrazioko Espainiako Agentziarena edo Diruaren eta Zerga Zigiluaren Fabrika Nazionalarena.

Erregistroko idazpenen kontsulta:

Sarbide Puntu Orokorraren egoitza elektronikotik eskuragai dagoen erregistroko zerbitzu elektronikoan interesdunak Estatuko Administrazio Orokorraren Erregistro Elektroniko Orokorrean egindako erregistroko idazpenak kontsultatu ahal izango ditu herritarren karpetan sartuz. Horrek edukiko ditu, gutxienez: 

  • Aurkezpenen egoera. 
  • Erregistroko idazpenen agiria.
  • Erregistroko idazpenari dagozkion erantsitako dokumentuak.

Erregistro elektronikoari buruzko informazio gehiago: