sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste

Sociedad Estatal De Participaciones Industriales-SEPI

A Sociedade Estatal de Participacións Industriais –SEPI- é unha entidade de Dereito público creada ao abeiro da Lei 5/1996, do 10 de xaneiro, de creación de determinadas entidades de dereito público. No seu artigo 11 regúlanse as súas funcións.

Se desexa máis información sobre SEPI pode consultar o seu Portal institucional.

Entre outros procedementos, destaca o do Fondo de apoio á solvencia de empresas estratéxicas, creado polo Real decreto-lei 25/2020, do 3 de xullo, de medidas urxentes para apoiar a reactivación económica e o emprego. A citada norma creou así mesmo o Consello Xestor do sinalado fondo, órgano colexiado interministerial adscrito ao Ministerio de Facenda a través da Subsecretaría ao que se encomendou, a través da SEPI, a xestión do Fondo.

Que é o Fondo de Apoio temporal de empresas estratéxicas