sede.electrónica

  • Aldatu testu txikira
  • Aldatu testu ertainera
  • Aldatu testu handira
  • Aldatu kontraste handira

Sociedad Estatal De Participaciones Industriales-SEPI

Partaidetza Industrialen Estatuko Sozietatea (SEPI, gaztelaniako akronimoaren arabera) zuzenbide publikoko erakundea da, zuzenbide publikoko erakunde jakinak sortu zituen urtarrilaren 10eko 5/1996 Legearen arabera sortu zena. Sozietate honen 11. artikuluan arautzen dira bere eginkizunak.

SEPIari buruzko informazio gehiago eskuratzeko, kontsultatu haren atari instituzionala.

Bestelako prozeduren artean bereziki aipagarria da enpresa estrategikoen kaudimena laguntzeko funtsarena, ekonomia berpizteko eta enplegua sustatzeko premiazko neurriei buruzko uztailaren 3ko 25/2020 Errege Lege Dekretuak sortu zuena. Aipatutako arauak zehaztutako funtsari dagokion Batzorde Kudeatzailea sortu zuen. Kide anitzeko ministerioarteko erakundea, hain zuzen ere, eta Ogasun Ministerioa atxikita dago Idazkariordetzaren bitartez. Funtsaren kudeaketa esleitu zitzaion SEPI sozietatearen bidez.

Zer da enpresa estrategikoen aldi baterako laguntza funtsa?