sede.electrónica

  • Aldatu testu txikira
  • Aldatu testu ertainera
  • Aldatu testu handira
  • Aldatu kontraste handira

Sociedad Estatal De Participaciones Industriales-SEPI

Partaidetza Industrialen Estatuko Sozietatea (SEPI, gaztelaniako akronimoaren arabera) zuzenbide publikoko erakundea da, zuzenbide publikoko erakunde jakinak sortu zituen urtarrilaren 10eko 5/1996 Legearen arabera sortu zena. Sozietate honen 11. artikuluan arautzen dira bere eginkizunak.

SEPIari buruzko informazio gehiago eskuratzeko, kontsultatu haren atari instituzionala.

Bestelako prozeduren artean bereziki aipagarria da enpresa estrategikoen kaudimena laguntzeko funtsarena, ekonomia berpizteko eta enplegua sustatzeko premiazko neurriei buruzko uztailaren 3ko 25/2020 Errege Lege Dekretuak sortu zuena. Halaber, arau horrek aipatu funtsaren Kontseilu Kudeatzailea sortu zuen, Ogasun Idazkariordetzaren bitartez Ogasun eta Funtzio Publikoaren Ministerioari atxikitako ministerio arteko kide anitzeko organoa. Kontseilu honi esleitu zitzaion, SEPIaren bitartez, funtsaren kudeaketaren ardura.

Zer da enpresa estrategikoen aldi baterako laguntza funtsa?