sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste

Dirección General de Costes de Personal

A Dirección Xeral de Custos de Persoal ten ao seu cargo, o exercicio das competencias legalmente atribuídas ao Ministerio en materia de ordenación, proposta normativa, análise e control das medidas retributivas do persoal ao servizo do sector público, así como as de xestión das relacións de postos de traballo e retribucións do persoal da Administración do Estado, e as de autorización da contratación e control das retribucións do persoal laboral, incluído o persoal directivo, do sector público estatal.

Tamén lle corresponde a tramitación e proposta de resolución dos recursos interpostos contra as resolucións da Comisión Executiva da Comisión Interministerial de Retribucións, así como calquera outras resolucións competencia da Dirección Xeral.

Para máis información, pode consultar no Portal da Administración Orzamentaria as seguintes páxinas correspondentes ás materias competencia deste organismo: