sede.electrónica

  • Aldatu testu txikira
  • Aldatu testu ertainera
  • Aldatu testu handira
  • Aldatu kontraste handira

Dirección General de Costes de Personal

Langileen Kostuen Zuzendaritza Nagusiak bere ardurapean ditu ministerioari legez esleitu zaizkion eskumenak, sektore publikoko langileen ordainsari-neurrien antolaketari, proposamen arauemaileari, azterketari eta kontrolari dagokionez, baita Estatuko Administrazioko langileen lanpostuen zerrendak eta lansariak kudeatzeari dagokionez ere, eta estatuko sektore publikoko langileak, zuzendaritzako langileak barne, kontratatzeko eta horien ordainsariak kontrolatzeko baimenak emateari dagokionez.

Erakunde honi dagozkio ere Ordainsarien Ministerio Arteko Batzordearen Batzorde Betearazlearen ebazpenen aurka eta Zuzendaritza Nagusiaren eskumenekoak diren bestelako ebazpenen aurka aurkeztutako errekurtsoen izapidetzea eta ebazpen proposamena.

Informazio gehiago behar izatekotan, kontsultatu Aurrekontu Administrazioaren Atarian erakunde honen eskumeneko arloei dagozkien orri hauek: