sede.electrónica

  • Aldatu testu txikira
  • Aldatu testu ertainera
  • Aldatu testu handira
  • Aldatu kontraste handira

Dirección General de Costes de Personal

Langileen Kostuen Zuzendaritza nagusiak eginkizun hauen ardura du, Ogasun Ministerioari ordenamenduaren alorrean legez esleitutako eskumenen esparru barruan: araudien proposamena, sektore publikoaren zerbitzura dauden langileen ordainketa neurrien azterketa eta kontrola, estatuko administrazioaren langileen lanpostu eta ordainsarien kudeaketa, eta lan kontratudun langileen kontratazioa eta langile horien ordainsarien kontrola, estatuko sektore publikoko zuzendaritzako langileak barne.

Erakunde honi dagozkio ere Ordainsarien Ministerio Arteko Batzordearen Batzorde Betearazlearen ebazpenen aurka eta Zuzendaritza Nagusiaren eskumenekoak diren bestelako ebazpenen aurka aurkeztutako errekurtsoen izapidetzea eta ebazpen proposamena.

Informazio gehiago behar izatekotan, kontsultatu Aurrekontu Administrazioaren Atarian erakunde honen eskumeneko arloei dagozkien orri hauek: