sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste
Tribunais Económico-Administrativos

TEA

Tribunais Económico-Administrativos

Tribunais Económico-Administrativos

Nesta sede electrónica atópase o acceso aos Servizos Electrónicos ofrecidos polos Tribunais Económico-Administrativos:

  • Consulta do estado de tramitación dunha reclamación.
  • Interposición de reclamacións económico-administrativas entre particulares.
  • Interposición doutros recursos ou solicitudes na vía económico-administrativa dirixidos a un TEA.
  • Presentación de alegacións.
  • Presentación doutras comunicacións referentes a reclamacións ou recursos en vía económico-administrativa.
  • Cita previa: atención nas oficinas.

Para acceder a eles, pulse SERVIZOS ELECTRÓNICOS na parte esquerda.

IMPORTANTE: A interposición electrónica de reclamacións económico-administrativas contra actos ditados por órganos administrativos, así como a interposición electrónica de incidentes de execución, deberá realizarse na sede electrónica dos devanditos órganos. Se non existise esta, se interporán por escrito no órgano de que se trate.