sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste
Intervención Xeral da Administración do Estado

IGAE

Intervención Xeral da Administración do Estado

Ingresos no tributarios. Modelo 069. Trámites.

Se pone a disposición del ciudadano los siguientes servicios: Obtención del modelo 069 para efectuar el pago de determinados ingresos (actualmente sólo disponible para reintegrar los gastos por publicación de anuncios en el BOE). Certificado de estar al corriente de pago de reintegro de subvenciones. Consulta de modelos 069 emitidos a su nombre relativos a deudas no tributarias, así como la realización del pago de las mismas. Gestión de aplazamiento o fraccionamiento de deudas no tributarias.

Órgano responsable: Intervención Xeral da Administración do Estado

Materia: Tesouro e Política Financeira

Código SIA: 210417

  • Os accesos a este servizo realízanse utilizando unha canle segura de comunicación e, como requisito indispensable, deberá identificarse mediante un dos métodos postos a disposición polo servizo Cl@ve: Cl@ve PIN, Cl@ve Permanente ou Certificado Electrónico. Información sobre Cl@ve​.
  • O acceso realízase a través dun navegador Microsoft Internet Explorer 7 ou superior (32 ou 64 bits), Mozilla Firefox 4.0 ou superior (en Windows unicamente se sopórta en 32 bits), Google Chrome 15 ou superior, Apple Safari 5 ou superior. Para ver os requisitos de configuración pode descargar o Manual de configuración de navegadores.
  • Se non dispón de certificado electrónico ou Cl@ve, pode obter aquí un formulario de solicitude de fraccionamento do pago de débedas non tributarias (Mod. 069) para presentalo nas oficinas de asistencia en materia de rexistro da Administración. IMPORTANTE: Para evitar problemas de configuración de navegadores, unha vez se abra o formulario, gárdeo no PC e ábrao con Adobe Acrobat Reader para enchelo correctamente. Acceder ao formulario
  • Para calquera consulta relativa a este Servizo Electrónico ofrecido polo IGAE: IncidenciasSic3@igae.hacienda.gob.es
  • Para calquera tipo de consulta técnica ou do contido do sitio: gestion.sede@hacienda.gob.es