sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste
Intervención Xeral da Administración do Estado

IGAE

Intervención Xeral da Administración do Estado

Control financiero de subvenciones y ayudas nacionales.

Verificar que o beneficiario obtivo e aplicou correctamente a subvención percibida.

Órgano responsable: Intervención Xeral da Administración do Estado

Materia: Subvencións e Axudas

Código SIA: 999118

  • Os accesos a esta plataforma realízanse utilizando unha canle segura de comunicación, e como requisito indispensable deberá dispor de DNI electrónico ou dun certificado X509.3 recoñecido, xa sexa baseado en soporte lóxico (un ficheiro) ou en soporte físico (un cartón criptográfico). 
  • O acceso realízase a través dun navegador Microsoft Internet Explorer 6 ou superior, Netscape 4.72, Mozilla Firefox 1.5 ou superior.
  • Para calquera consulta relativa a este Servizo Electrónico ofrecido polo IGAE: RCONADivV@igae.hacienda.gob.es
  • Para calquera tipo de consulta técnica ou do contido do sitio: gestion.sede@hacienda.gob.es