sede.electrónica

 • Cambiar a texto pequeno
 • Cambiar a texto mediano
 • Cambiar a texto grande
 • Cambiar a alto contraste
Comisionado para o Mercado de Tabacos.

CM Tabacos

Comisionado para o Mercado de Tabacos.

Solicitude de autorización de punto de venda con recarga.

Obtención dunha autorización de Punto de Venda con Recarga aos titulares dun establecemento mercantil das categorías a que se refire o artigo 25 do Real Decreto 1199/1999, de 9 de xullo. O trámite está dispoñible na Sede Electrónica do Comisionado. Tamén pode facerse utilizando os modelos dispoñibles en papel nas Expendedurías e liquidando a taxa, rexistrando posteriormente a documentación na devandita Sede ao facer a solicitude telemática.

Órgano responsable: Comisionado para o Mercado de Tabacos

Materia: Mercado de Tabacos

Código SIA: 991508

 • Este Procedemento tramítase a través da Sede Electrónica do Comisionado, accedendo a Procedementos, Puntos de Venda con Recarga.
  • Permite tanto realizar a solicitude directamente, como rexistrar aquela solicitude que puidese iniciarse en papel.
  • Poderá consultar o estado da súa tramitación e recibir as súas notificacións na devandita Sede.
 • Para calquera consulta relativa a este servizo electrónico ofrecido polo Comisionado para o Mercado de Tabacos pode contactar con: pvr.cmt@cmtabacos.hacienda.gob.es
 • Para incidencias técnicas que afecten a este Servizo Electrónico, pode contactar con soporte.cmt@cmtabacos.hacienda.gob.es