sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste
Comisionado para o Mercado de Tabacos.

CM Tabacos

Comisionado para o Mercado de Tabacos.

Comisionado para el Mercado de Tabacos

O Comisionado para o Mercado de Tabacos é un Organismo autónomo da Administración Xeral do Estado adscrito ao Ministerio de Facenda e Función Pública a través da Subsecretaría que exerce competencias «de carácter regulador e de vixilancia para salvagardar os criterios de neutralidade e as condicións de libre competencia efectiva no mercado de tabacos en todo o territorio nacional» (Art. 5.3 da Lei 13/1998, do 4 de maio, de ordenación do mercado de tabacos e normativa tributaria).

Esta é a sede electrónica do Comisionado, desde a que poderá acceder ó Rexistro Electrónico para enviar escritos e comunicacións ademais de iniciar unha serie de trámites. 

A sede electrónica está a disposición dos operadores do mercado de tabacos (expendedores, fabricantes, distribuidores ou titulares de puntos de venda con recarga), así como de calquera cidadán ou empresa.