sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat
Comissionat per al Mercat de Tabacs.

CM Tabacos

Comissionat per al Mercat de Tabacs.

Comisionado para el Mercado de Tabacos

El Comissionat per al Mercat de Tabacs és un organisme autònom de l’Administració General de l’Estat, adscrit al Ministeri d´hisenda i Funció Pública a través de la Sotssecretaria, que exerceix competències "de caràcter regulador i de vigilància per salvaguardar els criteris de neutralitat i les condicions de lliure competència efectiva en el mercat de tabacs en tot el territori nacional” (Art. 5.3 de la Llei 13/1998, de 4 de maig, d'Ordenació del Mercat de Tabacs i Normativa Tributària).

Aquesta és la seu electrònica del Comissionat, des d’on podreu accedir al Registre Electrònic per a enviar escrits i comunicacions i iniciar diversos tràmits. 

La Seu Electrònica és a disposició dels operadors del Mercat de Tabacs (expenedors, fabricants, distribuïdors, titulars de punts de venda amb recàrrec), com també de qualsevol ciutadà o empresa.