sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste
Comisionado para o Mercado de Tabacos.

CM Tabacos

Comisionado para o Mercado de Tabacos.

Consulta de expendedurías

Consulta de localización de expendedurías por diversos criterios (por proximidade a unha localización, código exp., tipo,..), especialmente útil para o procedemento de solicitude de autorización de Punto de Venda con Recarga, pola obrigatoriedade de que devandito Punto de Venda sexa fornecido por unha do tres expendedurías máis próximas á súa localización, segundo refírese no artigo 27.2 do Real Decreto 1199/1999, de 9 de xullo.

Órgano responsable: Comisionado para o Mercado de Tabacos

Materia: Mercado de Tabacos

Código SIA: 2082575