sede.electrónica

 • Cambiar a texto pequeno
 • Cambiar a texto mediano
 • Cambiar a texto grande
 • Cambiar a alto contraste

Aínda pode mellorar os seus resultados usando máis criterios

Criterios de busca

Eliminar los criterios de búsqueda
 • Eliminar 'Catastro' como criterio de busca
  Catastro

Mellore a súa busca

Atopamos máis categorías relacionadas coa súa busca. Emprégueas para mellorala.

Resultado: 7 servizos electrónicos

 • Acceso a datos catastraisIr ao procedemento Acceso a datos catastrais - Abre en nova ventá - Sae da sede central do Ministerio | Código SIA: 180061

  A consulta e certificación de datos catastrais e a obtención de copias de documentos.

 • Declaración de alteraciones catastrales de los bienes inmueblesIr ao procedemento Declaración de alteraciones catastrales de los b... - Abre en nova ventá - Sae da sede central do Ministerio | Código SIA: 1320727

  Declarar a) La adquisición de la propiedad y su consolidación, la constitución, modificación o adquisición de la titularidad de una concesión administrativa y de los derechos de usufructo y de superficie, así como las variaciones en la cuota de participación que corresponda a cada uno de los cónyuges en los bienes inmuebles comunes, o en la composición interna y en la cuota de participación de cada uno de los comuneros, miembros y partícipes en los supuestos de concurrencia de varios titulares o de existencia de entidades sin personalidad jurídica. b) La realización de nuevas construcciones, así como la ampliación, rehabilitación o reforma de las ya existentes, ya sea total o parcial. c) La demolición o derribo total o parcial de construcciones. d) La segregación, división, agregación y agrupación de inmuebles. e) La constitución del régimen de división horizontal sobre los bienes inmuebles. f) El cambio de clase de cultivo o aprovechamiento. g) La modificación del uso o destino de inmuebles o locales que sean parte de edificaciones o instalaciones.

 • Solicitude de baixa como titularIr ao procedemento Solicitude de baixa como titular - Abre en nova ventá - Sae da sede central do Ministerio | Código SIA: 998219

  A cancelación ou modificación da inscrición efectuada en favor do solicitante como consecuencia da realización dun feito, acto ou negocio polo que se extinga a titularidade do dereito en virtude do cal foi inscrito e, cando proceda, a inscrición dun novo titular catastral. Esta solicitude exime da obriga de declarar o correspondente feito, acto ou negocio cando se presente no prazo de dous meses.

 • Solicitude de inscrición de rochos e prazas de estacionamento en pro indivisoIr ao procedemento Solicitude de inscrición de rochos e prazas de e... - Abre en nova ventá - Sae da sede central do Ministerio | Código SIA: 998225

  A inscrición dos titulares de rocho e prazas de estacionamento en pro indiviso, adscritos ao seu uso exclusivo e permanente, adquiridos mediante escritura pública formalizada con anterioridade ao 25 de abril de 2006.

 • Recurso de alzada. Dirección Xeral do CatastroIr ao procedemento Recurso de alzada. Dirección Xeral do Catastro - Abre en nova ventá - Sae da sede central do Ministerio | Código SIA: 998227

  A revisión de actos ou resolucións derivadas de procedementos administrativos de carácter non tributario, en especial as resolucións denegatorias derivadas das solicitudes de acceso á información catastral.