sede.electrónica

 • Cambiar a texto pequeno
 • Cambiar a texto mediano
 • Cambiar a texto grande
 • Cambiar a alto contraste

Becas para la preparación de pruebas selectivas

Becas para la preparación de pruebas selectivas de ingreso en Cuerpos adscritos al Ministerio de Hacienda y Función Pública, con funciones de administración y gestión de la Hacienda Pública

Órgano responsable: Instituto de Estudos Fiscais

Materia: Subvencións e Axudas

Código SIA: 2965636

Este procedemento tramítase a través do formulario do Rexistro Electrónico Xeral da AGE (REC), ao que se accede desde a ligazón “IR AO PROCEDEMENTO”.

A identificación de usuario realízase mediante a plataforma Cl@ve, polo que será redirixido ao seu sistema de validación de identidade, facilitando varios medios de autentificación.

Para realizar o rexistro deberá dispor de DNIe ou Certificado electrónico en vigor e ter instalado AutoFirma, xa que é a aplicación que se utiliza para o proceso de sinatura da solicitude.

formulario de solicitude da bolsa de estudos atópase dispoñible na páxina web do Instituto de Estudos Fiscais: https://www.ief.es/Destacados/becaspremios/becasOposiciones.vbhtml

Unha vez cuberto, débese xerar un documento de solicitude en formato PDF, asinalo electronicamente e presentalo a través do REC como documento adxunto. Para a súa sinatura recoméndase o uso de AutoFirma.

As solicitudes obtidas a través do formulario, que non sexan posteriormente asinadas e presentadas electronicamente, non serán admitidas ao procedemento.

No Rexistro Xeral (REC): Alta de rexistro electrónico, deberá cubrir:

 • Datos do interesado: datos de identificación, domicilio etc.
 • Datos da solicitude, da forma que se indica a continuación:
  • Organismo destinatario: Instituto de Estudos Fiscais
  • Asunto: Bolsas de estudo para a preparación de probas selectivas-SIA: 2965636
  • Expón/Solicita: Deberá consignar: "Achégase solicitude de bolsa de estudos para a preparación de probas selectivas".
 • En Documentos anexos deberá achegar a instancia de solicitude en PDF asinada electronicamente con DNIe ou Certificado electrónico en vigor.

Axuda: