sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste

Procesos selectivos para persoal funcionario e persoal laboral do Departamento.

Comprende a cumplimentación do modelo 790, o pago telemático da taxa por dereitos de exame e a presentación da instancia de participación xa cuberta.

Órgano responsable: Subsecretaría de Facenda

Materia: Emprego e empregados públicos

Código SIA: 991868