sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste

Solicitude de nulidade

Revisión pola Administración, a solicitude do interesado, dos actos administrativos que puxesen fin á via administrativa ou que non fosen recorridos en prazo, nos supostos de nulidade de pleno dereito previstos legalmente.

Órgano responsable: Secretaría Xeral Técnica

Materia: Recursos e reclamacións

Código SIA: 991590

  • Os accesos a esta plataforma realízanse utilizando unha canle segura de comunicación e, como requisito indispensable, deberá dispoñer de DNI electrónico ou dun certificado X509.3 recoñecido, xa sexa baseado en soporte lóxico (un ficheiro) ou en soporte físico (unha tarxeta criptográfica).
  • O acceso realízase a través dun navegador Microsoft Internet Explorer 6 ou superior, Netscape 4.72, Mozilla Firefox 1.5 ou superior.
  • Para calquera consulta relativa á xestión do procedemento - Facenda: secretaria.recursos@hacienda.gob.es
  • Para calquera tipo de consulta técnica ou do contido do sitio: gestion.sede@hacienda.gob.es
  • Enlace ao formulario descargable para tramitar o procedemento por vía presencial (PDF aprox. 1,6 MB)