sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste

Secretaría Xeral Técnica

Información sobre o tratamento de datos persoais do interesado

Os interesados poden porse en contacto co delegado de protección de datos polo que respecta a todas as cuestións relativas ao tratamento dos seus datos persoais e ao exercicio dos seus dereitos ao amparo do Regulamento.(UE) 2016/679.

Órgano responsable: Secretaría Xeral Técnica

Materia: Dereitos cidadáns

Código SIA: 750604

Lea detidamente estas indicacións antes de "IR AO PROCEDEMENTO":

Este procedemento tramítase a través do formulario do Rexistro Electrónico Xeral da AXE (REC). Desde “IR AO PROCEDEMENTO” pode:​

  • Enviar por vía electrónica a súa solicitude
  • Consultar o estado de tramitación do seu procedemento
  • Consultar a información relativa ao acceso ao devandito rexistro

Tamén pode presentar a súa solicitude a través doutros medios previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Na presentación dunha solicitude de información sobre o tratamento de datos persoais do interesado ante o  Ministerio de Facenda teña en conta as seguintes indicacións no apartado Datos da solicitude:

  • Organismo destinatario: a solicitude debe dirixila á Subdirección Xeral de Servizos Web, Transparencia e Protección de Datos.
  • Asunto: escriba neste campo “Información sobre o tratamento de datos persoais do interesado”
  • Nos campos Expón e Solicita escriba  de forma clara a información requirida no que respecta a todas as cuestións relativas ao tratamento dos seus datos persoais e ao exercicio dos seus dereitos ao amparo do Regulamento Xeral de Protección de Datos. Dispón dunha relación completa e actualizada dos tratamentos de datos persoais que realiza o Ministerio de Facenda, excluídos os seus organismos dependentes, con indicación dos seus respectivos responsables no Rexistro de Actividades de Tratamento de Facenda.

Pode utilizar o seguinte formulario descargable para tramitar o procedemento por vía presencial ou incluílo como documento adxunto ao formulario electrónico (PDF aprox. 179,71 KB).

Para incidencias técnicas que afecten ao Rexistro Electrónico Xeral da AXE pode contactar con: http://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/ayudame/telefono.html

Enlace á información do procedemento no Portal do Ministerio.