sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste

Secretaría Xeral Técnica

Información sobre o tratamento de datos persoais do interesado

Os interesados poden porse en contacto co delegado de protección de datos polo que respecta a todas as cuestións relativas ao tratamento dos seus datos persoais e ao exercicio dos seus dereitos ao amparo do Regulamento.(UE) 2016/679.

Órgano responsable: Secretaría Xeral Técnica

Materia: Dereitos cidadáns

Código SIA: 750604

Lea detidamente estas indicacións antes de "IR AO PROCEDEMENTO":

Este servizo de información préstase a través da caixa de correos de correo electrónico do Delegado de Protección de Datos (DPD) e non require identificación da persoa que o solicita. Desde “IR Ao PROCEDEMENTO” pode:

  • Obter información xeral sobre como este Ministerio trata os datos persoais.
  • Coñecer as funcións e datos de contacto do Delegado de Protección de Datos.
  • Informarse sobre como exercitar os seus dereitos ao amparo do Regulamento Xeral de Protección de Datos (RGPD) e, no seu caso, como presentar unha reclamación sobre os seus dereitos ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD) ou de forma previa, se así o desexa, ante o Delegado de Protección de Datos.

Enlace á información do procedemento no Portal do Ministerio.