sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste

Secretaría Xeral Técnica

Dereito de petición

Posibilitar que os cidadáns lles formulen peticións ás administracións públicas

Órgano responsable: Secretaría Xeral Técnica

Materia: Recursos e reclamacións

Código SIA: 991560

  • Os accesos a esta plataforma realízanse utilizando unha canle segura de comunicación e, como requisito indispensable, deberá dispoñer de DNI electrónico ou dun certificado X509.3 recoñecido, xa sexa baseado en soporte lóxico (un ficheiro) ou en soporte físico (unha tarxeta criptográfica).
  • O acceso á xestión de recursos, reclamacións e solicitudes faise a través dun navegador Microsoft Internet Explorer 5.5, Netscape 4.72, Mozilla Firefox 1.5 ou superior.
  • Para calquera consulta relativa á xestión do procedemento - Facenda: secretaria.recursos@hacienda.gob.es