sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste

Secretaría Xeral Técnica

Rectificación de erros

Rectificación de erros materiais, de feito e aritméticos dos actos administrativos.

Órgano responsable: Secretaría Xeral Técnica

Materia: Recursos e reclamacións

Código SIA: 994796

  • Os accesos a esta plataforma realízanse utilizando unha canle segura de comunicación e, como requisito indispensable, deberá dispoñer de DNI electrónico ou dun certificado X509.3 recoñecido, xa sexa baseado en soporte lóxico (un ficheiro) ou en soporte físico (unha tarxeta criptográfica).
  • O acceso realízase a través dun navegador Microsoft Internet Explorer 6 ou superior, Netscape 4.72, Mozilla Firefox 1.5 ou superior.
  • Para calquera consulta relativa á xestión do procedemento - Facenda: secretaria.recursos@hacienda.gob.es
  • Para calquera tipo de consulta técnica ou do contido do sitio: gestion.sede@hacienda.gob.es
  • Enlace ao formulario descargable para tramitar o procedemento por vía presencial (PDF aprox. 4,2 MB)