sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste

Para poder relacionarse de forma electrónica con aquelas unidades e órganos que figuran a continuación deberá facer uso do  formulario del Rexistro Electrónico Xeral AGE (REC):

  • Secretaría de Estado de Fazenda
  • Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos
  • Dirección Xeral de Orzamentos
  • Delegacións de Economía e Facenda
  • Xunta de Contratación Centralizada
  • Mesa Única de Contratación y Xunta de Contratación