sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

 Per poder relacionar-se de forma electrònica amb aquelles unitats i òrgans que figuren a continuació haurà de fer ús del formulari del Registre Electrònico General AGE (REC):

  • Secretaria d'Estat d'Hisenda
  • Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses
  • Direcció general de Pressuposats
  • Delegacions d'Economia i Hisenda
  • Junta de Contractació Centralitzada
  • Taula Única de Contractació i Junta de Contractació