sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste

Inspección Xeral

15.- Queixas e Suxestións xerais ante o Ministerio de Facenda e a Secretaría de Estado de Economía e Apoio á Empresa do Ministerio de Economía e Empresa.

Presentación de queixas polo mal funcionamento dos servizos públicos da Secretaría de Estado de Economía e Apoio á empresa do Ministerio de Economía e Empresa e do Ministerio de Facenda, excluída a Axencia Tributaria. Tamén presentación de suxestións para mellora dos devanditos servizos públicos.

Órgano responsable: Inspección Xeral

Materia: Queixas e suxestións

Código SIA: 991960