sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Inspecció General

15.- Queixes i Suggeriments generals davant el Ministeri d'Hisenda i la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa del Ministeri d'Economia i Empresa.

Presentació de queixes pel mal funcionament dels serveis públics de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'empresa del Ministeri d'Economia i Empresa i del Ministeri d'Hisenda, exclosa l'Agència Tributària. També presentació de suggeriments per a millora d'aquests serveis públics.

Òrgan responsable: Inspecció General

Matèria: Queixes i suggeriments

Codi SIA: 991960