sede.electrónica

  • Canviar a text petit
  • Canviar a text mitjà
  • Canviar a text gran
  • Canviar a contrast elevat

Inspecció General

Queixes i Suggeriments generals davant el Ministeri d'Hisenda i la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa

Presentació de queixes pel mal funcionament dels serveis públics del Ministeri d'Hisenda (exclosa l'Agència Tributària) i de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa. També presentació de suggeriments per a la millora d'aquests serveis públics.

Òrgan responsable: Inspecció General

Matèria: Queixes i suggeriments

Codi SIA: 991960