sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Volver a contraste normal
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais

TACRC

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais

Nesta sede electrónica atópase o acceso aos servizos electrónicos ofrecidos polo Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais (necesítase DNI electrónico ou outro certificado dixital para poder acceder a estes):

  • Interposición do recurso especial en materia de contratación, Texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.
  • Interposición da reclamación nos procedementos de adxudicación (Lei 31/2007)
  • Cuestión de nulidade, Texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.
  • Cuestión de nulidade Lei 31/2007, do 30 de outubro
  • Presentación de alegacións
  • Consulta do estado de tramitación dun recurso, reclamación ou cuestión de nulidade

Para acceder a eles, pulse SERVIZOS ELECTRÓNICOS na parte esquerda.

Se o que desexa é acceder ás resoluciones do Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais, accione o enlace seguinte (non se necesita identificación electrónica, o acceso é libre): Resolucións

Carta de presentación da Presidenta do Tribunal