sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste

Interposición de recursos, incidentes ou solicitude de suspensión relativos á tramitación de reclamacións económico-administrativas

Interposición de recursos de alzada ( art. 241.1 LGT ); de recursos de anulación (art. 241 bis LGT ); de incidentes sobre suspensiones (art. 43.5 y 44.5 del R.D. 520/2005); de incidentes de personación (art. 232.3 LGT); solicitudes de suspensión ante un TEA (artículo 233.4 y 233.5 LGT) y extensión de las resoluciones (art. 69 del R.D. 520/2005)

Órgano responsable: Tribunais Económico-Administrativo

Materia: Recursos e reclamacións

Código SIA: 998151


Ao pulsar "IR AO PROCEDEMENTO" accédese á aplicación-formulario de presentación.

Requisitos para a firma electrónica:

  • Certificado electrónico recoñecido, expedido polos prestadores de servizos de certificación comprendidos na seguinte relación https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/
  • Poderá verificar a validez do seu certificado, de forma directa e gratuíta, a través da plataforma Valide (https://valide.redsara.es/valide/)
  • En caso de utilizar Internet Explorer, debe ter instalado a última versión de Java (https://www.java.com/es/)
  • En caso de utilizar Chrome ou Firefox, debe ter instalado a aplicación Autofirma (https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html)

Para calquera tipo de consulta: sede_electronica.TEA@teac.hacienda.gob.es

IMPORTANTE: Este é un formulario exclusivo para a interposición dos recursos, incidentes ou solicitudes indicados máis arriba.

Non debe usarse para a interposición de reclamacións económico-administrativas ou de recursos de execución do procedemento económico-administrativo.