sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste
Dirección Xeral de Tributos

Dirección Xeral de Tributos

Dirección Xeral de Tributos

Réxime de entidades navieiras en función da tonelaxe.

Aplicación do Réxime das entidades navieiras en función da tonelaxe polas que as entidades que opten por este poderán tributar pola renda derivada da explotación de buques, tanto propios coma arrendados, mediante a aplicación dun réxime de estimación obxectiva. O réxime consiste, básicamente, en determinar a base impoñible que se corresponda coa explotación, titularidade ou xestión técnica e de tripulación dos buques que reúnan unha serie de requisitos, mediante a aplicación ás toneladas de rexistro neto de cada un dos devanditos buques, a escala establecida na Lei do imposto sobre sociedades.

Órgano responsable: Dirección Xeral de Tributos

Materia: Impostos

Código SIA: 991708

​​