sede.electrónica

 • Cambiar a texto pequeno
 • Cambiar a texto mediano
 • Cambiar a texto grande
 • Cambiar a alto contraste
Instituto de Estudos Fiscais

IEF

Instituto de Estudos Fiscais

Becas para la preparación de pruebas selectivas

Becas para la preparación de pruebas selectivas de ingreso en Cuerpos adscritos al Ministerio de Hacienda y Función Pública, con funciones de administración y gestión de la Hacienda Pública

Órgano responsable: Instituto de Estudos Fiscais

Materia: Subvencións e Axudas

Código SIA: 2965636

Este procedemento tramítase a través do formulario do Rexistro Electrónico Xeral da AGE (REC), ao que se accede desde a ligazón “IR AO PROCEDEMENTO”.

A identificación de usuario realízase mediante a plataforma Cl@ve, polo que será redirixido ao seu sistema de validación de identidade, facilitando varios medios de autentificación.

Para realizar o rexistro deberá dispor de DNIe ou Certificado electrónico en vigor e ter instalado AutoFirma, xa que é a aplicación que se utiliza para o proceso de sinatura da solicitude.

formulario de solicitude da bolsa de estudos atópase dispoñible na páxina web do Instituto de Estudos Fiscais: https://www.ief.es/Destacados/becaspremios/becasOposiciones.vbhtml

Unha vez cuberto, débese xerar un documento de solicitude en formato PDF, asinalo electronicamente e presentalo a través do REC como documento adxunto. Para a súa sinatura recoméndase o uso de AutoFirma.

As solicitudes obtidas a través do formulario, que non sexan posteriormente asinadas e presentadas electronicamente, non serán admitidas ao procedemento.

No Rexistro Xeral (REC): Alta de rexistro electrónico, deberá cubrir:

 • Datos do interesado: datos de identificación, domicilio etc.
 • Datos da solicitude, da forma que se indica a continuación:
  • Organismo destinatario: Instituto de Estudos Fiscais
  • Asunto: Bolsas de estudo para a preparación de probas selectivas-SIA: 2965636
  • Expón/Solicita: Deberá consignar: "Achégase solicitude de bolsa de estudos para a preparación de probas selectivas".
 • En Documentos anexos deberá achegar a instancia de solicitude en PDF asinada electronicamente con DNIe ou Certificado electrónico en vigor.

Axuda: