sede.electrónica

 • Cambiar a texto pequeno
 • Cambiar a texto mediano
 • Cambiar a texto grande
 • Cambiar a alto contraste

Non podemos mellorar máis a súa busca

Criterios de busca

Eliminar los criterios de búsqueda
 • Eliminar 'Contratación e responsabilidade patrimonial' como criterio de busca
  Contratación e responsabilidade patrimonial
 • Eliminar 'Dirección Xeral do Patrimonio do Estado' como criterio de busca
  Dirección Xeral do Patrimonio do Estado

Mellore a súa busca

Non atopamos máis categorías que permitan mellorar a súa busca. Pode estender a súa busca ao portal web do Ministerio para máis resultados.

Clasificación de empresas

Determinar as actividades nas que se recoñece a solvencia para acceder á adxudicación de contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior a 500.000 . Nos contratos de servizos non é esixible pero actúa como un instrumento de simplificación administrativa.

Órgano responsable: Dirección Xeral do Patrimonio do Estado

Materia: Contratación e responsabilidade patrimonial

Código SIA: 991580

 • Este procedemento tramítase a través do formulario do Rexistro Electrónico Xeneral da AGE (REC). Desde “IR AO PROCEDEMENTO” puede:
  • Enviar por vía electrónica a sua solicitude
  • Consultar o estado de tramitación do seu procedemento
  • Consultar a información relativa ao acceso ao devandito rexistro
 • Para cualquier consulta relativa a este Servizo Electrónico ofrecido pola Dirección Xeral do Patrimonio pode contactar con: clasificaciondeempresas@hacienda.gob.es
 • Para incidencias técnicas que afecten ao REC pode contactar con:  http://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/ayudame/telefono.html