sede.electrónica

 • Cambiar a texto pequeno
 • Cambiar a texto mediano
 • Cambiar a texto grande
 • Cambiar a alto contraste

Aínda pode mellorar os seus resultados usando máis criterios

Criterios de busca

Eliminar los criterios de búsqueda
 • Eliminar 'IEF - Instituto de Estudos Fiscais' como criterio de busca
  IEF - Instituto de Estudos Fiscais

Mellore a súa busca

Atopamos máis categorías relacionadas coa súa busca. Emprégueas para mellorala.

Becas de formación en investigación para titulados universitarios

Becas de formación en investigación para titulados universitarios

Órgano responsable: Instituto de Estudos Fiscais

Materia: Subvencións e Axudas

Código SIA: 182420

Este procedemento tramítase a través do formulario do Rexistro Electrónico Xeral da AGE (REC), ao que se accede desde a ligazón “IR Ao PROCEDEMENTO”.

A identificación de usuario realízase mediante a plataforma Cl@ve, polo que será redirixido ao seu sistema de validación de identidade, facilitando varios medios de autenticación.

Para realizar o rexistro deberá dispoñer de DNIe ou Certificado electrónico vixente e ter instalado AutoFirma, xa que é a aplicación que se utiliza para o proceso de sinatura da solicitude.

O Formulario de solicitude da bolsa atópase dispoñible na páxina web do Instituto de Estudos Fiscais: https://www.ief.es/Destacados/becaspremios/becasFormacion.vbhtml

Unha vez cuberto, debe xerarse un documento de solicitude en formato PDF, asinalo electronicamente e presentalo a través do REC como documento anexo. Para asinalo recoméndase o uso de AutoFirma.

As solicitudes obtidas a través do formulario, que non sexan posteriormente asinadas e presentadas electronicamente, non serán admitidas ao procedemento.

No Rexistro Xeral (REC): Alta de rexistro electrónico, deberá cubrir:

 • Datos do interesado: datos de identificación, domicilio etc.
 • Datos da solicitude, da forma que se indica a continuación:
  • Organismo destinatario: Instituto de Estudos Fiscais
  • Asunto: Bolsas de formación en investigación 2023 / SIA: 182420
  • Expón / Solicita: deberá consignar “Achégase a seguinte documentación:
   • Solicitude de bolsa de formación en investigación para titulados universitarios.
   • Título universitario: Certificación académica persoal oficial completa.
   • Documentos acreditativos de méritos (relacionar os títulos ou diplomas, en particular, de idiomas e informática; programas formativos; experiencia laboral e investigadora, etc. a efectos de valoración)."

En Documentos anexos deberán achegar:

 • A instancia de solicitude en PDF asinada electronicamente con DNIe ou Certificado electrónico vixente.
 • A documentación relacionada no Apartado Oitavo da Resolución da convocatoria de bolsas, “Documentación a presentar polos solicitantes”.

Axuda: