sede.electrónica

 • Cambiar a texto pequeno
 • Cambiar a texto mediano
 • Cambiar a texto grande
 • Cambiar a alto contraste

Aínda pode mellorar os seus resultados usando máis criterios

Criterios de busca

Eliminar los criterios de búsqueda
 • Eliminar 'Información pública' como criterio de busca
  Información pública

Mellore a súa busca

Atopamos máis categorías relacionadas coa súa busca. Emprégueas para mellorala.

Reutilización de información pública

Solicitude de reutilización de documentos administrativos cando a natureza destes mesmos esixa a tramitación dun procedemento (cando os documentos non existan en formato electrónico e nos supostos en que unha norma así o estableza, de forma motivada)

Órgano responsable: Secretaría Xeral Técnica

Materia: Información pública

Código SIA: 201064

Lea detidamente estas indicacións antes de "IR AO PROCEDEMENTO".

Este procedemento tramítase a través do formulario do Rexistro Electrónico Xeral da AXE (REC). Desde “IR AO PROCEDEMENTO” pode:​

 • Enviar por vía electrónica a súa solicitude
 • Consultar o estado de tramitación do seu procedemento
 • Consultar a información relativa ao acceso ao devandito rexistro

Tamén pode presentar a súa solicitude a través doutros medios previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Na presentación dunha solicitude de reutilización de información pública ante o Ministerio de Facenda teña en conta as seguintes indicacións no apartado Datos da solicitude:

 • Organismo destinatario: a petición deberá dirixirse ao órgano en cuxo poder obren os documentos cuxa reutilización se solicita.
 • Asunto: escriba neste campo “Solicitude de reutilización de información pública”
 • Nos campos Expón e Solicita escriba de forma clara a identificación do documento ou documentos cuxo acceso solicita, especificando os fins, comerciais ou non comerciais, da reutilización.

Para incidencias técnicas que afecten ao Rexistro Electrónico Xeral da AXE pode contactar con: http://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/ayudame/telefono.html