sede.electrónica

 • Cambiar a texto pequeno
 • Cambiar a texto mediano
 • Cambiar a texto grande
 • Cambiar a alto contraste

Información acerca de como utilizar este buscador:

 • Unha vez introducido un criterio de busca na caixa de texto, p. ex.: "Recursos", pulse en "Buscar".
 • Os resultados da busca móstranse na zona central agrupados en 3 categorías:
  • "Procedementos e servizos electrónicos": mostrará aqueles procedementos competencia de calquera órgano ou organismo deste Ministerio que conteña o criterio de busca seleccionado, proporcionando información do: obxecto, denominación, materia e órgano responsable.Poderá mellorar a busca ou acceder ao "Buscador avanzado de servizos".
  • "Sedes ou subsedes": mostrará as sedes ou subsedes do ámbito deste Ministerio (incluíndo os seus órganos ou organismos aloxados), relacionadas co criterio de busca utilizado.
  • Poderá enlazar coa páxina principal da sede ou subsede ou acceder directamente á súa canle de servizos electrónicos.
  • "Información web": mostrará páxinas ou documentos finais (.pdf) da sede electrónica central que conteñan información relacionada co criterio de busca utilizado.
 • Na parte esquerda da pantalla, mostra o número de resultados dispoñible e a información correspondente aos devanditos resultados. Se o número de resultados ocupase máis dunha páxina, poderá acceder a elas de forma sucesiva ou alterna.
 • Poderá ampliar a busca ao portal deste Ministerio pulsando o enlace correspondente.