sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste

Subsecretaría de Facenda e Función Pública

Solicitude de bolsas para a preparación de probas selectivas de acceso por promoción interna a corpos especiais e especialidades adscritas ao Ministerio de Facenda (MINHAC) e á Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Comprende a presentación da solicitude debidamente cuberta xunto coa documentación que se recolle na Orde de Convocatoria correspondente.

Órgano responsable: Subsecretaría de Facenda e Función Pública

Materia: Subvencións e Axudas

Código SIA: 772732