sede.electrónica

 • Cambiar a texto pequeno
 • Cambiar a texto mediano
 • Cambiar a texto grande
 • Cambiar a alto contraste

Dirección Xeral do Patrimonio do Estado

Clasificación de empresas

Determinar as actividades en que se recoñece solvencia para acceder á adxudicación de contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior a 500.000 € ou contratos de servizos cuxo valor estimado sexa igual ou superior a 200.000 €

Órgano responsableDirección Xeral do Patrimonio do Estado

Materia: Contratación e responsabilidade patrimonial

Código SIA: 991580

 • Este procedemento tramítase a través do formulario do Rexistro Electrónico Xeneral da AGE (REC). Desde “IR AO PROCEDEMENTO” puede:
  • Enviar por vía electrónica a sua solicitude
  • Consultar o estado de tramitación do seu procedemento
  • Consultar a información relativa ao acceso ao devandito rexistro
 • Para cualquier consulta relativa a este Servizo Electrónico ofrecido pola Dirección Xeral do Patrimonio pode contactar con: clasificaciondeempresas@hacienda.gob.es
 • Para incidencias técnicas que afecten ao REC pode contactar con:  http://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/ayudame/telefono.html