sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste

Dirección Xeral do Patrimonio do Estado

Clasificación de empresas

Determinar as actividades en que se recoñece solvencia para acceder á adxudicación de contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior a 500.000 € ou contratos de servizos cuxo valor estimado sexa igual ou superior a 200.000 €

Órgano responsableDirección Xeral do Patrimonio do Estado

Materia: Contratación e responsabilidade patrimonial

Código SIA: 991580

  • Sistema de identificación requirido: Usuario e contrasinal.
  • Para calquera tipo de consulta: clasificaciondeempresas@minhap.es