sede.electrónica

 • Cambiar a texto pequeno
 • Cambiar a texto mediano
 • Cambiar a texto grande
 • Cambiar a alto contraste

Dirección Xeral do Patrimonio do Estado

Declaración administrativa da Administración Xeral do Estado como herdeira abintestato

Resolución da Dirección Xeral do Patrimonio do Estado sobre a declaración de herdeiro abintestato a favor do Estado, ante a falta de persoas que teñan dereito a herdar consonte ao disposto no Código Civil

Órgano responsable: Dirección Xeral do Patrimonio do Estado

Materia: Patrimonio

Código SIA: 202580

   
 • Este procedemento tramítase a través do formulario do Rexistro Electrónico Xeneral da AGE (REC). Desde “IR Ao PROCEDEMENTO” pode:
  • Enviar por vía electrónica a súa solicitude
  • Consultar o estado de tramitación do seu procedemento
  • Consultar a información relativa ao acceso ao devandito rexistro
 • Para cualquier consulta relativa a este Servizo Electrónico ofrecido pola Dirección Xeral do Patrimonio pode contactar con: sgpatrimonio.secretaria@hacienda.gob.es
 • Para incidencias técnicas que afecten ao REC pode contactar con: http://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/ayudame/telefono.html