sede.electrónica

  • Cambiar a texto pequeno
  • Cambiar a texto mediano
  • Cambiar a texto grande
  • Cambiar a alto contraste

Dirección Xeral do Patrimonio do Estado

Procedemento de comunicación polas entidades financeiras depositarias de bens mobles e saldos abandonados

Incorporación ao patrimonio da AXE dos valores, diñeiro e demais bens mobles depositados en calquera tipo de entidade financeira respecto dos cales non se practicase xestión ningunha polos interesados que implique o exercicio do seu dereito de propiedade no prazo de 20 anos

Órgano responsable: Dirección Xeral do Patrimonio do Estado

Materia: Patrimonio

Código SIA: 994615