sede.electrónica

 • Cambiar a texto pequeno
 • Cambiar a texto mediano
 • Cambiar a texto grande
 • Cambiar a alto contraste

Dirección Xeral do Patrimonio do Estado

Adquisición onerosa de inmobles ou dereitos reais sobre inmobles pola Administración Xeral do Estado

Orde do Ministerio de Facenda pola que se acorda a adquisición do inmoble ou dereito real sobre o inmoble

Órgano responsable: Dirección Xeral do Patrimonio do Estado

Materia: Patrimonio

Código SIA: 287967

 • ​Este procedemento tramítase a través do formulario do Rexistro Electrónico Xeneral da AGE (REC). Desde “IR Ao PROCEDEMENTO” pode:
  • Enviar por vía electrónica a súa solicitude
  • Consultar o estado de tramitación do seu procedemento
  • Consultar a información relativa ao acceso ao devandito rexistro
 • Para cualquier consulta relativa a este Servizo Electrónico ofrecido pola Dirección Xeral do Patrimonio pode contactar con: sgpatrimonio.secretaria@hacienda.gob.es
 • Para incidencias técnicas que afecten ao REC pode contactar con: http://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/ayudame/telefono.html